Doktorander i Matematik

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Matematik vid Institutionen för Matematik, Skolan för Teknikvetenskap, KTH söker doktorander i matematik.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningsprogram.

Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Vi driver och utvecklar civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik och Farkostteknik, kombinationsutbildningen Civilingenjör och lärare, liksom utbildningsprogrammet Öppen ingång och ett flertal magisterprogram.

KTH ledigförklarar ett antal anställningar som doktorand, vid Skolan för Teknikvetenskap, avdelningen för matematik, med tillträde tidigast 1 juli 2009.

Vid avdelningen finns livliga forskargrupper inom en rad områden, t ex Algebra och geometri, Dynamiska system, Harmonisk analys, Kombinatorik, Komplex analys, Matematisk fysik, Numerisk analys, Partiella differentialekvationer och Spektralteori. För närvarande bedriver ca. 30 doktorander forskarstudier i matematik vid avdelningen.

En närmare presentation av forskningsområden och handledare, liksom information om avdelningen för matematik och KTH, finns att läsa på www.math.kth.se. Det finns en möjlighet att välja en inriktning mot tillämpad matematik. Det är mycket angeläget att du tar kontakt med en tänkbar handledare vid institutionen innan du söker. Det finns särskilda medel från Vetenskapsrådet för två doktorandanställningar; klicka på länken för mer information.

Doktorandanställningen är under maximalt fem år med upp till 20% institutionstjänstgöring. Någon eller några av anställningarna kan komma att finansieras med medel från ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund är en civilingenjörsutbildning med tonvikt på matematik, eller en jämförbar utbildning motsvarande 240 hp.

KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet och mångfald.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad. Lön utgår enligt gällande avtal.

Ansökan

Ansökan senast 2009-05-22
Arbetsgivarens referensnr: S-2009-0339
Ansökan, innehållande curriculum vitae, betygsutdrag, examensarbete samt personligt brev, skickas per post eller e-post till
Leena Druck
Avdelningen för matematik
KTH
100 44 Stockholm
Ansökningar via e-post: druck@math.kth.se

Kontaktperson(er)

Carel Faber, studierektor, professor
Tel: 08-790 7415
E-post: faber@kth.se

Kurt Johansson, proprefekt, professor
Tel: 08-790 6182
E-post: kurtj@kth.se

Facklig(a) företrädare

Rikard Lingström, SACO
Tel: 08-790 8292
E-post: rlm@kth.se

KTH Teknikvetenskap
100 44 Stockholm

2009-04-20