Algebra och Geometri för CELTE/CENMI - SF1624 (HT10)

Innehåll

Varför matematik?

Aktuellt (101018)

Rättade seminarieuppgifter

Finns att hämta på studentexpeditionen (Samuels och Christopers och nu även Malins.)

Inför tentan

Gamla tentor (titta främst på tentor från 09-10.) Kort sammanfattning av kursen.

Placering på tentamen (samt info för ej anmälda studenter)

För information, se här.

Om KS2.

Jag fick just reda på följande från examinator:

Alla program ligger precis kring 40% utom CELTE och CENMI som ligger
runt 50%. 

Mycket bra jobbat - grattis!

(KS-arna delas ut på måndag.)

Om KS1.

Ni var bäst respektive nästnäst bäst av all program - bravo!

Gränsen för godkänt har sänkts något - slutgiltigt resultat finns på webben. (Din hemliga kod mailas ut den 20/9.)

Du får tillbaks KS1 på tisdagens föreläsning. OBS: upprättningen till godkänt i många fall ej införd på KS-en du får tillbaks, se webresultatet för korrekt poäng.

Om du efter att ha läst lösningsförslagen och bedömningskriterierna tycker att det finns uppenbara felaktigheter i bedömningen, kontakta examinator Mats Boij skriftligen.

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg. Kontor: 3626 (Lindstedts väg 25).

Lektionsassistenter:

 • Gr1 (CELTE) Malin Karlsson
 • Gr2 (CELTE) Samuel Holmin
 • Gr3 (CENMI) Christopher Svedberg

Kurssekreterare:

 • Claudette Tedfors, tedfors (bulle) math.kth.se, 08-7907227.

Kursplanering

Läsanvisningar och information om vad som gås igenom på föreläsningar/övningar.

Att räkna: för seminarieuppgifter samt rekommenderade uppgifter, se veckoplanering med uppgifter. (Inloggning krävs.)

Övrig information

Examination

Information om seminarieuppgifter, kontrollskrivningar, och tentamen.

Programgemensam information

Innehåller bl.a. kursbeskrivning, kursinnehåll, information om seminarier, tentamina, samt anmälan till tentamen.

OBS!! För att se information om kursen under rubriken "Här finns allmän information för kursen ALGEBRA OCH GEOMETRI" måste du logga in med ditt kth-id.

OBS!! Anmälningstiden till tentan är mellan den 6 september till och med den 3 oktober kl 2400.

Mattejour

Om du kör fast kan du få hjälp.

Kurslitteratur

H. Anton och C. Rorres, Elementary Linear Algebra with Application 10th ISV with ISV WileyPLUS, (ISBN: 978-0-470-56157-7). Kan köpas på kårbokhandeln.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Lästips

 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Least squares fitting for love
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk
 • Linear Algebra (4th Edition). Mycket bra andrabok (teoretisk, för matteintresserade.)
 • Linjär algebra av K.G. Andersson (Studentlitteratur, Lund). Ganska, men inte fullt så teoretisk som Linear Algebra (se ovan). På svenska, billigare.
 • Applied Linear Algebra - the decoupling principle av Sadun. Extremt bra andrabok - ger bra teoretisk bakgrund och ger bra bakgrund till diagonalisering - "the killer app of linear algebra".

Författare: Pär Kurlberg <kurlberg@math.kth.se>

Datum: 2010-10-18 15:59:02 CEST