KTH"
In English

Disputation

Den 5 december 1997 kl 1000 försvarar Torkel Erhardsson, Matematisk statistik, KTH sin avhandling Compound Poisson approximation for Markov chains.

Plats: Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH, Valhallavägen 79, Stockholm. Karta.

Sammanfattning i html-format.

Sammanfattning i postscript-format.

Opponent är Prof. Andrew Barbour, Applied Mathematics, Universität Zürich. (Publikationslista).

Handledare och examinator är professor Lars Holst.

Betygsnämnden består av

Med anledning av detta ordnas ett minisymposium
Till matematisk statistiks hemsida
To Mathematical Statistics Home page

Senast modifierad - last change 1997-10-21

Webansvarig: Gunnar Englund - gunnare@math.kth.se