SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CINEK2, period 2, ht 2016.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

Lärare:

Föreläsningar: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Övningar: Grupp 1: Pontus Resare (pontus.resare@gmail.com)
Grupp 2: Henrik Sjökvist (hsjok@kth.se)
Grupp 3: Björn Widing (bwiding@kth.se)

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig och examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Thomas Önskog
Uppdaterad: 2016-10-17