SF1901 (f d 5B1501) Sannolikhetsteori och statistik I, 6hp, period 1 ht 2017 för IT och Mikroelektronik (Kista)

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Sista möjligheten att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng på en eventuell omtentamen på SF1901 är under period 2 ht 2017.
 • Det kommer att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med ht 2020.

Kursinformation

 • Kursansvarig: Björn Olof Skytt
 • E-postadress: bos@math.kth.se
 • Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)
 • I ärenden som ej rör ämnet kontakta elevexp@math.kth.se 


 • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Gunnar Englund
  Uppdaterad: 2011-08-03