SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CDATE2/CMEDT2, period 4, vt 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Sista möjligheten att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng på en eventuell omtentamen på SF1901 är under period 2 ht 2017.
  • Det kommer att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med ht 2020.

Lärare:

Föreläsningar: Thomas Önskog

Övningar: Grupp 1: Björn-Olof Skytt
Grupp 2: Alexander Aurell
Grupp 3: Katja Dalne

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen sker via Mina sidor. För frågor gällande registrering, kontakta Studentexpeditionen

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)

Examinator: Tatjana Pavlenko (pavlenko@math.kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Thomas Önskog
Uppdaterad: 2015-10-20