Preliminär planering SF2937

Övning Uppgifter
1 Blå 1.1, 1.2
2 Blå 1.12
3 Blå 1.6, 2.2, 2.6
4 Teori
5 Blå 2.11, 2.15
6 Röda 1, 16
7 Röda 3, 5
8 Röda 8, 9, 30
9 Röda 34
10 Röda 36, 39, Blå 5.1
11 Röda 43, 45, 48, 52
12 Röda 55, BlĂ„ 5.2, 5.3
13 Blå 5.4, 5.5a, 5.6, 5.7
14 Blå 5.9, 5.10, 5.12, 5.11
15 Blå 5.13, 5.15
16 Blå 7.1, 7.7, 7.5
17 Teori
18 Blå 3.8, 3.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3.1
19 Blå 3.13, 3.18, 3.17
20 Blå 3.16, 3.15, 3.22, 3.23
21 Teori
22 Blå 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9b
23 Blå 4.1, 4.2, 4.5
24 Blå 4.4, 4.3, 4.7, 4.6, 4.11a