Kursen SF2937/5B1537 är ny och första tentamen gavs i oktober 2006. Se även kursen i 5B1538 för exempel på tentamina.