bild
Skolan för
teknikvetenskap

SF1541 Numeriska metoder, grundkurs III, numd13

och

SF1543 Datalogi och numeriska metoder, del 2, nume13


Information om tentamina, salar och placering hittar ni via följande länk Placeringar


Rapporten för Lab 3 (projektet) skall innehålla beskrivning av det problem som lösts, hur problemet lösts, numeriska metoder mm och resultat i form av grafer och siffror med felskattningar (i tillämpliga fall). Rapporten kan vara 3-5 sidor utan bilagor. Diskussioner och programutskrifter samt rådata skall bifogas. Regnbågslinje
Länk till Försättsblad för labbar. Länk till Hederskodex.
Länk till kursanalysen för D.

Länk till kursanalysen för E.
Tryck här för att hämta bokningslistor:(finns ej mer, skicka e-brev)
För redovisningar av projekt eller lab 1 eller lab 2 får du höra av dig via e-post.


Fiktiv kontrollskrivning till LAB1
Facit till fiktiv kontrollskrivning till LAB1
Kontrollskrivning till LAB2
Facit till kontrollskrivning till LAB2
Kontrollskrivning till LAB för E
Facit till kontrollskrivning till LAB för E

Regnbågslinje
Naregistrera dig via följande knapp och se dina inrapporterade resultat
NAregistrering via webben.
De som gjort kursvalet finns redan i registret, men bör markera att de följer kursen. Här kommer du också se dina godkända deluppgifter.


Tentan omfattar hela läroboken "Eriksson, Gerd: Numeriska metoder med Matlab" utom avsnitten 1.6.2, 2.5-2.7, 3.4-3.7, 4, 5.2.4-5.4, 5.6-5.7, 7. KS och projektuppgifter kan innefatta material även från de uteslutna avsnitten.

Via länken nedan kan du hämta bl.a. Matlab
KTHs programdistribution Sen redovisning av lab 1 och 2 för D
Redovisning av Lab 1 för E, lab 2 redovisas med kontrollskrivning 25/11. Flera tider för Lab 1 kommer inom kort.
Redovisningar av labbar och bokning av projektuppgiften Lab 3 och samtidigt tid för muntlig redovisning av lab 3 för både D och E. Tiderna 19/12 är endast för E, men E kan boka tidigare tider också.

Uppgifterna som skall redovisas 131128 kl 15-17 skall redovisas för studenter på åk 1 i kandidatprogrammet "Simuleringsteknik och virtuell design". Redovisningarna måste göras med Power point. Dessa redovisningar skall alltså riktas till studenter som har sämre förkunskaper i matematik och numerik än ni och måste därför anpassas för det auditoriet. Jag vill att ni dessutom ger lite tips kring Power point presentationer, så redovisningstiden den dagen utökas till 15-20 minuter per grupp.Kursansvarig

Kursansvarig, föreläsare och övningsledare för D är Bengt Lindberg (bengtl)
Övningsledare för E är Erik Dalsryd (ed)

Detaljerat studieschema för kursen finns i kursplanen. Där finns också bonusdatum.

TENTAN 29/10 kl 14-17 för D

TENTAN 18/1 2014 kl 9-12 för ETentamen omfattar 2 delar, varav godkänd del 1 ger betyget E. Del 2 rättas endast om del 1 är godkänd, och kan då ge betyget E,D,C,B eller A. Totala skrivtiden är 3 timmar.
Ytterligare information om tentan samt exempel på gamla tentor hittar ni via denna länk.
Övriga obligatoriska moment är två labbar samt en tillämpningsuppgift (LAB 3). Slutbetyget baseras på tentamensbetyg och omfattning och utförande på projektuppgiften. Se detaljer under rubriken laborationer.

Kursprogram hösten 2013

Labhandledare: Kommer att listas här med e-postadresser. Alla e-postadresser har adressen @nada.kth.se eller @kth.se

Kursinnehåll

Några exempel på förkunskaper.

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda ekvationssystem och linjär modellanpassning, interpolation, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, minimering, ickelinjär modellanpassning. Metoder för differentialekvationer; begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

 • Gerd Eriksson, Numeriska algoritmer med Matlab (NAM) Läs allt! Följande avsnitt kan nöjesläsas (orientering) 1.6.2, 2.5-2.7,3.4-3.7,4.3-4.4,5.2.4-5.4, 5.6-5.7.
 • Edsberg m fl, Exempelsamling i numeriska metoder.
 • Matlab 7 i korthet
NAM (50 kr), exempelsamlingen (40 kr), Matlab (40 kr) kan köpas på matematikinstitutionens studentexpedition (exp). Materialet börjar säljas vid terminsstart.
För fördjupning rekommenderas
 • Timothy Sauer, Numerical Analysis (Addison Wesley, 2006, ISBN 0321268989), ca 500 kr.
 • Cleve Moler, Numerical Computing with Matlab (SIAM, 2004, ISBN 0898715601) ca 400 kr. Läsanvisningar till Moler och Sauer.

Kursmaterial


Tryck här för att hämta bokningslistor:

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad vid ditt kansli för att få tillgodoräkna kursen. Naregistrera dig via följande knapp och se dina inrapporterade resultat
NAregistrering via webben.

För KS för lab 2 gäller: ( resultat klara för alla tisd 15/10 kväll)
Mer än eller lika med 14 p ger P i Rapp, Lab 2 godkänd, Bonus
Mer än eller lika med 10 p och mindre än 14 p ger inget i Rapp, Om lösningar till hela lab 2 visas upp före tentan (på bokade tider) så får ni P i rapp och bonus. Ni har inte något P i Rapp och har ej fått ett e-brev med KS-poäng
Mindre än 10 p ger inget i Rapp, ingen bonus och hela Lab2 måste redovisas skriftligt och muntligt efter tentan (på bokade tider). Ni får ett e-brev som meddelar att ni har mindre än 10p på KSen.

De som gjort kursvalet finns redan i registret, men bör markera att de följer kursen. Här kommer du också se dina godkända deluppgifter.
Kurskatalogen nås från nätet via följande länk MATLABFILER .
Bra Matlab-information finns under rubriken Getting Started.

Föreläsningsblad (enstaka) hösten 2013

Distribueras endast på detta sätt.

Hemtal hösten 2013

Hemtalen är individuella och frivilliga och ger kunskaper men ej bonuspoäng Lösningar till hemtalen publiceras här enligt schema på kursöversikten

Laborationer hösten 2013

Laborationerna görs i grupper om max 2 teknologer.
Lab 0 är en frivillig, ca en timme lång styrd introduktion till Matlab. Du når den via denna länk. Följ anvisningarna på skärmen och utför angivna Matlabkommandon.
Tre obligatoriska laborationer ingår i kursen.
Lab 1 ger 2 bonuspoäng och redovisas delvis fortlöpande under labpassen, samt vid bokade redovisningstillfällen under period 1. Redovisningstid bokar ni via länken ovan. Just nu finns 10 redovisningstillfällen. Vid behov kommer ytterligare tillfällen att schemaläggas.. Allt material (härledningar, programkod, utskrifter, grafer, diskussioner) skall finnas välordnat på papper vid slutredovisningen.
Lab 2 redovisas med en kontrollskrivning. Godkänd kontrollskrivning ger 2 bonuspoäng. Vid icke godkänd kontrollskrivning måste lab 2 redovisas skriftligt och muntligt efter tentan.

Lab 3 (projekt)

Uppgifterna görs i grupper om 2 teknologer.
 • Projektsamling I: 17 Projekt I:1, -- I:17, 3 svåra, 9 lätta som kan utvidgas till svåra och 4 lätta
 • Projektsamling 3A: 24 Projekt A:1, -- A:22, 7 svåra, resten lätta
 • Projektsamling 3B: 22 Projekt B2:1, -- B2-22, 10 svåra, övriga lätta, några som kan utvidgas pss som i Projektsamling I, kolla vilka själv

  Redovisningarna sker i sal med dataprojektor tillgänglig. Dator får ni ha med er! Vidare finns white-board tavla.

  När ni bokar uppgift så bokar ni också tid för muntlig redovisning. Om ni inte hinner klart till redovisningstiden kommer det att finns tider för restredovisningar senare under terminen, se ovan.

  Om ni vill göra någon uppgift från samlingarna ovan, men inte hittar den i anmälningslistan så kontaktar ni mig via e-post och frågar om ni får göra den.

  Projekten finns av två svårighetsgrader - lätta och svåra. Projektens innehåll och redovisning bedöms och påverkar slutbetyget på följande sätt. De två sista raderna är slutbetygen.

  Tentamensbetyg:::::::: A B C D E
  Godkänt svårt projekt A A B C D
  Godkänt lätt projekt:::: B B C D E

  I projektsamlingarna anges vilka uppgifter som är svåra och vilka som är lätta. Redovisning sker genom föredrag och inlämnad rapport. Papperskopia (med försättsblad korrekt ifyllt!) av dokumentet i postfack, men SPARA dokumentet - det har hänt att rapporter kommer bort! Några tips om rapport-innehåll och format hittar du nedan. Rapporten granskas, betygssätts och lämnas tillbaka via Matematiks Student-exp. med kommentarer och krav på ev. komplettering.
  Protokoll för vår bedömning av föredrag
  Tips för exjobbare-delar relevanta för er rapport och er muntliga presentation av lab 3
  Redovisningar av lab 3 sker skriftligt och muntligt (gärna powerpoint) i olika seminarierum. Kolla i förväg var du skall vara och hur du kommer in.

  Examination

  Kursen har tre obligatoriska moment i Ladok:
  • LABA, 1.5 hp, omfattar laboration 1 och 2.
  • LABB, 3 hp, laboration 3.
  • TEN1 3 hp, tentamen.

  Kursplan

  Detaljerat schema för kursen finns i kursplanen.
  Kortfattat gäller följande: För D: Kursen är schemalagd i period 1 med tolv föreläsningar, inklusive en kontrollskrivning, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
  För E: En färre föreläsning och övning än D, ingen kontrollskrivning under period 1. Dessa schemaläggs under period 2 inför tentamen som ligger efter period 2.
  Kursen är schemalagd i början av period 2 med en föreläsning och att antal datorövningar. Kursen avslutas med rapportskrivning och muntliga presentationer vid bokade redovisningspass.

  För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

 • Sidansvarig: Bengt Lindberg <bengtl@kth.se>
  Uppdaterad 2014-03-12