Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Examensarbeten

Avdelningen har de två examensarbetesämnena
Optimeringslära och systemteori och Systemteknik.
Slutredovisning av examensarbeten sker normalt på fredagar mellan kl 10 och 11 i seminarierum 3721, Lindstedtsvägen 25, plan 7.
En halvtimme anslås till varje redovisning, varav 20-25 minuter till presentationen och resterande tid till frågor och diskussion.

Alla intresserade är välkomna!


Optimeringslära och systemteori, KTH
Krister Svanberg, e-post