In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Examensarbeten avslutade 2005

E305
Namn Helena Fagraeus Lundström (F)
Titel The impact of story telling on boundedly rational players in extensive form games
Utfört vid Handelshögskolan
Handledare Mark Voorneveld
Examinator Claes Trygger
Godkänt Oktober 2005

E304
Namn Robin Larsson (F)
Titel Satellite formation flying
Utfört vid Rymdbolaget
Handledare Sten Berge
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Oktober 2005

E303
Namn Annika Garneij (F)
Titel Optimering av varuflödesvolymer utifrån en prognostiserad marknadsefterfrågan och nätverksbaserad produktionskapacitet
Utfört vid Green Cargo AB
Handledare Jonathan Gjredrum och Mats Åkerfeldt
Examinator Claes Trygger
Godkänt Oktober 2005

E302
Namn Carl Johnzén (F)
Titel Robust optimisation of the capacitated location problem
Utfört vid France Télécom
Handledare Laurence Carme och Cédric Chamayou
Examinator Anders Forsgren
Godkänt September 2005

E301
Namn Hanna Barenthin (F)
Titel Optimization of freight car flows in time and space
Utfört vid Green Cargo
Examinator Ulf Brännlund
Godkänt Augusti 2005

E300
Namn Helene Mörtberg (F)
Titel Control and dynamic modeling of an autonomous ground vehicle
Utfört vid FOI
Handledare Martin Hagström
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Augusti 2005

E299
Namn Jacob Thärnå (F)
Titel Minimizing order-picking lead times
Utfört vid Scania
Examinator Ulf Brännlund
Godkänt Juni 2005

E298
Namn Ann-Sofie Stolperud (F)
Titel A chain of van der Pol oscillators
Utfört vid Texas Tech University
Handledare Clyde Martin
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Juni 2005

E297
Namn Daniel Glaser (F)
Titel Intensity modulated radiation therapy
Utfört vid University of Florida
Handledare Edwin Romeijn
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Juni 2005

E296
Namn Lotta Arvidsson (F)
Titel Produktionsplanering för sortering och bestämning av postningsmönster vid sågverk
Utfört vid SkogForsk
Handledare Mikael Rönnqvist
Examinator Krister Svanberg
Godkänt Juni 2005

E295
Namn Elin Hallander (F)
Titel Damping of longitudinal oscillations
Utfört vid Volvo
Handledare Mattias Nordin
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt April 2005

E294
Namn Karin Buhre (F)
Titel Active dampening of oscillations due to resonances in a mechanical system driven by a large DTC drive
Utfört vid ABB, Medium Voltage Drives, Turgi, Schweiz
Handledare Pieder Jörg
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Mars 2005

E293
Namn Kajsa Palmberg (F)
Titel Optimized synthesis of arrays of field-vector sensing antennas for space physics
Utfört vid Institutet för rymdfysik
Handledare Bo Thidé och Sven Nordebo
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Februari 2005

E292
Namn Tomas Broberg (F)
Titel Taking pains to avoid giving
Utfört vid Handelshögskolan i Stockholm
Handledare Tore Ellingsen
Examinator Claes Trygger
Godkänt Januari 2005Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15