In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Examensarbeten avslutade 2006

E319
Namn Mikael Fallgren (F)
Titel On the robustness of conjugate-gradient methods and quasi-Newton methods
Utfört vid KTH
Examinator Anders Forsgren
Godkänt September 2006

E318
Namn Per Ivarsson (F)
Titel Analysing the effect of longer time windows for a dynamic vehicle routing problem
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Augusti 2006

E317
Namn Ola Flodin (F)
Titel Beslutsstöd vid prioritering mellan reinvesteringar i elnät
Utfört vid SwedPower
Handledare Peter Sandberg
Examinator Claes Trygger
Godkänt April 2006

E316
Namn Johan Sandgren (F)
Titel Utformning av arbetsmängdsbegränsningar för turplanering
Utfört vid Green Cargo AB
Handledare Tomas Einarsson och Sofia Lundkvist
Examinator Claes Trygger
Godkänt April 2006

E315
Namn Peter Moberg (F)
Titel Simultaneous routing and resource allocation in wireless multihop networks using optimization
Utfört vid Ericsson Research
Handledare Mikael Prytz
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Mars 2006

E314
Namn Anna Stefansson (F)
Titel Path planning for unmanned aerial vehicles by a combinatorial optimization approach
Utfört vid FOI
Handledare Petter Ögren
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Mars 2006

E313
Namn Helen Djupsjöbacka (F)
Titel Position control for cold rolling mills
Utfört vid ProEng AB
Handledare Öyvind Osbakk
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Mars 2006

E312
Namn Johan Samuelsson (F)
Titel A switching Kalman filter approach to target estimation for formation adaptation
Utfört vid KTH
Handledare Tove Gustavi och Maja Karasalo
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Mars 2006

E311
Namn Daniel Fransson (F)
Titel Optimering av rutter för dagliga leveranser
Utfört vid Alt Grönt AB
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Mars 2006

E310
Namn Niklaus Hugi
Titel Target tracking using embedded sensor networks
Utfört vid KTH
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Mars 2006

E309
Namn Peter Almström (F)
Titel The interplay between iodine and perclorate in the human body
Utfört vid Texas Tech University
Handledare Clyde Martin
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Februari 2006

E308
Namn Karin Alvehag (F)
Titel How the body controls glucose
Utfört vid Texas Tech University
Handledare Clyde Martin
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Februari 2006

E307
Namn Lisa Stenqvist (F)
Titel Målestimering med unscented Kalmanfilter
Utfört vid Saab Bofors Dynamics
Handledare Jörgen Bergmark
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Januari 2006

E306
Namn Jakob Liljedahl (F)
Titel Lastprognoser för produktionsoptimering av fjärrvärme
Utfört vid Fortum Värme
Handledare Erik Dotzauer
Examinator Ulf Brännlund
Godkänt Januari 2006Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15