In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Examensarbeten avslutade 2008

E336
Namn Joakim Goldkuhl (F)
Titel Statistisk utvärdering av diagnostester med fokus på individspridning
Utfört vid Scania
Handledare Anna Pernestål och Anders Granberg
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt December 2008

E335
Namn Faruk Basara (F)
Titel Maximum entropy based scenario analysis
Utfört vid Optimization Partner AB
Handledare Ulf Brännlund och Stefan Feltenmark
Examinator Anders Forsgren
Godkänt December 2008

E334
Namn Therese Lindskog (F)
Titel A comparative study of algorithms for the connectivity constrained unmanned ground vehicle surveillance problem
Utfört vid FOI
Handledare Petter Ögren
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt December 2008

E333
Namn Erik Nilsson (F)
Titel Calibration of the volatility surface
Utfört vid Algorithmica Research AB
Handledare Robert Thorén
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Juni 2008

E332
Namn Magdalena Högberg (F)
Titel On improving paratransit scheduling by using more accurate distance matrices and demand estimation
Utfört vid Planit AB i samarbete med Tekis AB och ITN, Linköpings Universitet
Handledare Dick Hasselström (Planit) och Carl-Henrik Häll (ITN, LiU)
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Juni 2008

E331
Namn Martin Norlin (F)
Titel Automatisk resursallokering
Utfört vid Sjöland & Thyselius AB
Handledare Staffan Ekvall och Miriam Fag
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Juni 2008

E330
Namn Tian Ren (F)
Titel Simultaneous approximations of sets of functions
Utfört vid Texas Tech
Handledare Clyde Martin
Examinator Ulf Jönsson
Godkänt Februari 2008Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15