In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Examensarbeten avslutade 2013


Namn Emil Ringh
Titel Faster than Nyquist transmissions
Utförs vid Ericsson
Handledare Ather Gattami
Examinator Johan Karlsson
Godkänt December 2013

Namn Jonas Bjarnason
Titel Modeling for transport optimization by intelligent coordination
Utförs vid Scania
Handledare Carl Svärd
Examinator Krister Svanberg
Godkänt September 2013

Namn Sindri Magnússon
Titel Distributed Optimization for Power Flow
Utförs vid KTH
Handledare Carlo Fischione
Examinator Anders Forsgren
Godkänt August 2013

Namn Fredrik Båberg
Titel Optimization of fuel consumption for hybrid power trains
Utförs vid Sophia University, Japan
Handledare Tielong Shen
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt August 2013

Namn Elliot Dahl
Titel Optimization of fuel consumption for hybrid power trains
Utförs vid Sophia University, Japan
Handledare Tielong Shen
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt August 2013

Namn Shoaib Ahmed
Titel Comparison of different finite elements in topology optimization
Utförs vid på avdelningen
Handledare
Examinator Krister Svanberg
Godkänt June 2013

Namn Qichen Deng
Titel Antenna optimization of LTE networks
Utförs vid Ericsson
Handledare Birgitta Olin
Examinator Anders Forsgren
Godkänt Mars 2013

Namn Petter Nilsson
Titel Stability of switched systems with separate points of attraction
Utförs vid École Polytechnique
Handledare Ugo Boscain
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Mars 2013

Namn Gustav Norman
Titel Optimizing Fuel Consumption for Heavy Vehicles
Utförs vid Scania
Handledare Fredrik Roos
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Januari 2013

Namn Mengxi Wu
Titel Optimizing Fuel Consumption for Heavy Vehicles
Utförs vid Scania
Handledare Fredrik Roos
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt Januari 2013Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15