In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Examensarbeten avslutade 2014

Namn Toshihiro Suzuki
Titel Multi-agent team cooperation in economical systems: a game theory approach
Utförs vid KTH
Handledare Xiaoming Hu
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt April 2014

Namn Marlene Sandström
Titel Mapping and compensation of random time delays in driveline control systems
Utförs vid Scania
Handledare Björn Johansson
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt March 2014

Namn Jenni Svensson
Titel Multi-objective optimization in radio surgery
Utförs vid Elekta
Handledare Jens Sjölund
Examinator Krister Svanberg
Godkänt April 2014

Namn Axel Ringh
Titel Rational covariance extension problem for skew-periodic stochastic processes
Utförs vid Shanghai Jiaotong University
Handledare Anders Lindquist
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt March 2014

Namn Mats Malmberg
Titel Decoding Accelerometer Data from Vehicles
Utförs vid Springworks
Handledare
Examinator Johan Karlsson
Godkänt April 2014

Namn Kristin Rynninger Eriksson
Titel High resolution filter for stable attitude estimation
Utförs vid OHB Sweden
Handledare Per Bodin
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt February 2014

Namn Victoria Svedberg
Titel Development of a test bench for Gamma knife optimization
Utförs vid Elekta
Handledare Håkan Nordström
Examinator Johan Karlsson
Godkänt January 2014

Namn Rachid Labrik
Titel Integration of energy management and production planning Application to steel making industry
Utförs vid ABB Corporate Research Germany
Handledare Hubert Hadera
Examinator Xiaoming Hu
Godkänt January 2014

Namn Elhabib Moustaid
Titel Optimal project portfolio execution strategies
Utförs vid Atlas Copco
Handledare Mattias Nordin
Examinator Per Enqvist
Godkänt January 2014Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15