Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Examensarbete i optimeringslära och systemteori, 30p

Målet med examensarbetet i optimeringslära och systemteori är att ge träning i att tillämpa kunskaper i ämnet på praktiska eller teoretiska problem, samt att ge träning i att presentera det utförda arbetet muntligt och skriftligt.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se