Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Anvisningar för examensarbeten inom kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori

Ett examensarbete inom kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori är på 20 poäng. Allmäna anvisningar för ett sådant examensarbete finns i KTHs "Examensarbete 20 poäng inom civilingenjörsutbildningen, övergripande regler och riktlinjer" och "Teknisk fysiks regler för examensarbete".

Vanligtvis utförs ett examensarbete inom kompetensinriktningen i ämnet optimeringslära och systemteori, men även andra ämnen kan komma ifråga. Innan examensarbetet påbörjas ska en examinator vara vidtalad och en ansökan om att utföra examensarbete ska göras till fakultetsnämnden på blankett som studievägledningen tillhandahåller. Om du väljer att göra ett examensarbete i ett annat ämne vill vi gärna att du informerar oss om detta.

Varje ämne har sina specifika mål och förkunskapskrav för ett examensarbete. Mål och förkunskapskrav för ett examensarbete i ämnet optimeringslära och systemteori finns på sidan "Anvisningar för examensarbeten i optimeringslära och systemteori". Se också vidare information.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Jönsson, e-post