Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori

Kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori är öppen för studenter från utbildningsprogram F (teknisk fysik). Kompetensinriktningen ges av avdelningen för optimeringslära och systemteori. Nedan finns samlat aktuell information om kompetensinriktningen. Kompetensinriktningsansvarig är Xiaoming Hu (hu@math.kth.se), rum 3712, Lindstedtsv 25, tfn 790 7180.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se