Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Avdelningens kurser läsåret 2007/2008

 • SF1811 Optimeringslära för F, 6 hp
 • SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel, 1,5 hp
 • SF1831 Optimeringslära och Markovprocesser.
 • SF1841 Optimization, 6 hp
 • SF1851 Optimeringslära för E, 6 hp
 • SF1861 Optimeringslära för T, 6 hp
 • SF2832 Matematisk systemteori, 7,5 hp
 • SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5 hp
 • SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering, 7,5 hp
 • SF2827 Fördjupningskurs i optimeringslära, 7,5 hp
 • SF2842 Geometrisk styrteori, 7,5 hp
 • SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp
 • SF2862 Stokastiska beslutsstödsmodeller, 7,5 hp
 • SF2867 Beslutsstödsmetoder - projektkurs, 7,5 hp
 • SF2872 Matematisk ekonomi, 6 hp
 • SF2974 Portföljteori och riskvärdering, 6 hp


Optimeringslära och systemteori, KTH
Krister Svanberg, e-post