Doktorander i Matematik

Reference no: S-2008-0317

 

 

Avdelningen för Matematik vid Institutionen för Matematik, Skolan för Teknikvetenskap, KTH söker doktorander i matematik.
KTH är Sveriges största tekniska universitet. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och 
teknik till arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Här finns cirka 12 000 helårsstudenter, 
1 400 forskarstuderande och 3 100 anställda.

Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och 
matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Vi driver och utvecklar 
civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik och Farkostteknik, kombinationsutbildningen Civilingenjör och lärare, liksom 
utbildningsprogrammet Öppen ingång och ett flertal mastersprogram.

KTH ledigförklarar ett antal anställningar som doktorand, vid Skolan för Teknikvetenskap, avdelningen för matematik, med 
tillträde tidigast 1 juli 2008.

Vid avdelningen finns livliga forskargrupper inom en rad områden, t ex Algebra och geometri, Dynamiska system, Harmonisk analys, 
Kombinatorik, Komplex analys, Matematisk fysik, Numerisk analys, Partiella differentialekvationer och Spektralteori.

En närmare presentation av forskningsområden och handledare, liksom information om avdelningen för matematik och KTH, 
finns att läsa på www.math.kth.se. Det finns en möjlighet att välja en inriktning mot tillämpad matematik.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en forskare, tänkbar handledare, vid institutionen innan du söker.

För närvarande bedriver ca. 30 doktorander forskarstudier i matematik vid avdelningen.

I anställningen kan ingå institutionstjänstgöring med 20 % under hela förordnandetiden. Lön utgår enligt gällande avtal. 
KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar 
vår fakultet med avseende på jämställdhet och mångfald.

Någon eller några av anställningarna kan komma att finansieras med medel från ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektorn, professor
Carel Faber, tel. 08-790 7415, e-post faber@kth.se, eller av
proprefekten, professor Kurt Johansson, tel. 08-790 6182, e-post
kurtj@kth.se

Ansökan ställs till Institutionen för matematik, KTH, 100 44  Stockholm
och skall ha inkommit senast 2008-05-16. Ange ref. S-2008-0317.

Ansökan, innehållande curriculum vitae, betygsutdrag samt personligt brev,
skickas per post eller e-post till Leena Druck, Avdelningen för matematik, 
KTH, 100 44 Stockholm, e-post druck@math.kth.se.

2008-04-16