KTH ledigförklarar ett antal anställningar som doktorand, alternativt utbildningsbidrag, vid Institutionen för matematik, avdelningen för matematik, med tillträde tidigast 1 juli 2005.

Vid avdelningen finns livliga forskargrupper inom en rad områden, t ex Algebraisk geometri, Dynamiska system, Harmonisk analys, Kombinatorik, Komplex analys, Matematisk fysik, Numerisk analys, Partiella differentialekvationer och Spektralteori.

För närmare presentation av forskningsområden och handledare, liksom information om avdelningen för matematik och KTH, finns att läsa på www.math.kth.se. Det finns en möjlighet att välja en inriktning mot tillämpad matematik.

Tag gärna kontakt med en forskare, tänkbar handledare, vid institutionen innan du söker.

För närvarande bedriver ca. 25 doktorander forskarstudier i matematik vid avdelningen.

I anställningen kan ingå institutionstjänstgöring med 20% under hela förordnandetiden. Lön utgår enligt gällande avtal. KTH välkomnar såväl kvinnliga som manliga sökande. KTH gör ingen skillnad på sökande utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektorn, professor Kurt Johansson, tel. 08-790 6182, e-post kurtj@math.kth.se, eller av proprefekten professor Ari Laptev, tel. 08-790 6244, e-post laptev@math.kth.se.

Ansökan ställs till Institutionen för matematik, KTH, 100 44  Stockholm och skall ha inkommit senast 2005-05-09. Ange ref. 520-2005-0070.

 

2005-04-05