} Vikarierande lektor

Vikariat som lektor i matematik
Ref nr S-2006-0357

Vi har inför läsåret 2006-2007 ett visst behov av vikarierande lektorer i matematik. Anställningarna, som är placerade vid KTH Teknikvetenskap, Institutionen för matematik, är tidbegränsade till 6-12 månader från och med 2006-07-01.

För att vara behörig till anställning som vikarierande lektor skall du ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visad pedagogisk skicklighet. Du bör dessutom ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid de pedagogiska meriterna. Anställningarna är i första hand avsedda för undervisning inom grundutbildningen varför goda kunskaper i det svenska språket krävs.

Vid institutionen bedrivs arbete med nätbaserade kurser. Erfarenhet av sådant arbete kan eventuellt vara meriterande för någon av anställningarna.

KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet.

Information om löne- och anställningsvillkor samt ansökningsförfarande lämnas av studierektor, Lars Filipsson, lfn@math.kth.se.

Ansökan märkt med referensnummer S-2006-0357 skall vara inkommen senast 2006-04-07 och ställd till Studierektor, Institutionen för matematik, KTH Teknikvetenskap, 100 44 Stockholm.