Vikariat som lektor i matematik - ref nr 520-216-2004

Vi har ett antal lektorer som är tjänstlediga under vårterminen 2005 och behöver därför vikarierande lektorer. Anställningarna, som är placerade vid KTH Matematik, är tidsbegränsade till 6 månader från och med 2005-01-01.

För att vara behörig för anställning som lektor skall du ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visad pedagogisk skicklighet. Du bör dessutom ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid de pedagogiska meriterna. Anställningarna är avsedda för undervisning inom grundutbildningen varför goda kunskaper i det svenska språket krävs.

KTH välkomnar såväl kvinnliga som manliga sökande. KTH gör ingen skillnad på sökande utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Information om löne- och anställningsvillkor samt ansökningsförfarande lämnas av studierektor, Mats Boij, boij@math.kth.se.

 

Ansökan märkt med referensnummer 520-216-2004 skall vara inkommen senast 2004-11-28 och ställd till Studierektor, KTH Matematik, 100 44 STOCKHOLM.

Created 2004-11-11