Vikariat som lektor i matematik

Vi har inför höstterminen 2005 ett visst behov av vikarierande lektorer. Anställningarna, som är placerade vid KTH Teknikvetenskap, Institutionen för matematik, är tidbegränsade till 6 månader från och med 2005-07-01.

För att vara behörig till anställning som vikarierande lektor skall du ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visad pedagogisk skicklighet. Du bör dessutom ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid de pedagogiska meriterna. Anställningarna är avsedda för undervisning inom grundutbildningen varför goda kunskaper i det svenska språket krävs.

KTH välkomnar såväl kvinnliga som manliga sökande. KTH gör ingen skillnad på sökande utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Information om löne- och anställningsvillkor samt ansökningsförfarande lämnas av studierektor, Mats Boij, boij@math.kth.se.

Ansökan märkt med referensnummer 520-2005-0098 skall vara inkommen senast 2005-06-15 och ställd till Studierektor, Institutionen för matematik, KTH Teknikvetenskap, 100 44 STOCKHOLM.

Created 2005-05-17