Vikariat som universitetslektor i matematisk statistik

Anställningen är placerad vid KTH Teknikvetenskap, avd. matematisk statistik, Institutionen för matematik och tidsbegränsad till 12 månader fr.o.m. 1 juli 2005 eller enligt överenskommelse.

Avdelningen matematisk statistik bedriver en omfattande verksamhet inom grundutbildningen. Denna omfattar förutom undervisning och examination, utvecklingsarbete med nya och gamla kurser och handledning av examensarbetare. Förutom kurser inom sannolikhetslära och statistik, ger avdelningen flera kurser inom området finansiell matematik. Den vikarierande lektorn förutsätts kunna delta i allt detta arbete.

 

Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav.

 KTH välkomnar såväl kvinnliga som manliga sökande. KTH gör ingen skillnad på sökande utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jan Enger, tel. 08-7907134, e-post: enger@math.kth.se eller professor Lars Holst, tel. 08-7908649, e-post: lholst@math.kth.se Information om institutionen för matematik finns att läsa på www-adressen: www.math.kth.se. Information om avdelningen matematisk statistik finns på www-adressen www.math.kth.se/matstat/

 

Ansökan märkt med referensnummer 520-2005-0098 skall vara inkommen senast 2005-06-17 och ställd till Studierektor, Matematisk statistik, Institutionen för matematik, KTH Teknikvetenskap, 100 44 STOCKHOLM.