Välkommen till KTHs Matematiska
Cirkel 2006-2007!

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister - ''KTHs Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets Cirkel

Årets cirkel kommer att handla om gruppteori: grupper, deras egenskaper och tillämpningar.

Matematiken består av en massa olika objekt, till exempel heltal, reella tal, funktioner och permutationer (en permutation är ett sätt att ändra ordningen på exempelvis fem personer som står i kö). På ytan är det väldigt stor skillnad på ett heltal och en permutation. Men finns det någonting som dessa saker har gemensamt? Och kan man i så fall utnyttja egenskaper hos heltalen för att få fram nya egenskaper för permutationer?

Svaret på dessa frågor ges av gruppteorin. De flesta matematiska strukturer är en grupp, och vi ska titta på vad det är. Vi kommer att dyka ner på djupet i gruppteorin och härleda de viktigaste resultaten och visa några uppseendeväckande tillämpningar av teorin.

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Första mötet är den 21 september 2006. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötesdatum:  21/9, 19/10, 23/11, 18/1, 15/2, 22/3, 19/4
Mötestid: 16.00 - 18.00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (precis under 21 på kartan)
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

Joakim Arnlind, jarnlind@math.kth.se, telefon: 08-790 80 99, rum 3731
Andreas Enblom, enblom@math.kth.se, telefon: 08-790 72 08, rum 3752

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm.

Kompendium

Årets cirkel handlar om gruppteori. Kompendiet delas ut konstadsfritt vid mötena. Men den som inte kan vänta tills dess kan ladda ner det här.

Pdf-format (320 kB)
Postscriptformat  (800 kB)

Schema

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje möte går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag.

Möte 1
2006-09-21
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D2)
Mängdlära
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal D2)
Multiplikation av stora tal
(Johan Håstad)
Möte 2
2006-10-19
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D2)
Grupper
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal D2)
Krökning hos polyedrar
(Lars Svensson)
Möte 3
2006-11-23
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D3)
Delgrupper och cykliska grupper
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal D3)
Fourieranalys
(Michael Björklund)
Möte 4
2007-01-18
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D3)
Moduloräkning
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal D3)
De platonska kropparna
(Axel Hultman)
Möte 5
2007-02-15
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D1)
Moduloräkning och Fermats lilla sats
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal D1)
Kedjebråksutveckling av talen roten ur 2, e och pi
(Anna Torstensson)
Möte 6
2007-03-22
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Grupper av permutationer
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Något om faktorisering
(Carel Faber)
Möte 7
2007-04-19
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Burnsides lemma
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Komplexa tal
(Lars Filipsson)

Om Cirkeln

Programmet är främst riktat till gymnasister i Storstockholm, eftersom en del av programmet är mötena på KTH. Studieprogrammet är helt frivilligt och kan om elevernas matematiklärare accepterar det, fungera som en merit vid betygssättningen på gymnasiet. Det finns också möjlighet för skolorna att följa cirkeln som gymnasiekurs. Examinationen sker då lokalt på skolorna i den form dessa önskar. Ett förslag är att eleverna får redovisa något föredrag de närvarat vid skriftligt och/eller muntligt eventuellt i kombination med lösandet av övningsuppgifter ur studiematerialet. Vi tar även upp närvaro som skolorna kan få ta del av. De olika avsnitten är fristående, men ordningen har valts så att man i vissa fall kan hänvisa till tidigare material.

Praktiskt kommer programmet att fungera på följande vis: Vi delar ut studiematerial till de studenter och lärare som visar intresse. Detta material består av texter och läsanvisningar samt uppgifter att arbeta med själv. Sedan träffas vi, fikar och går igenom och diskuterar innehållet. Till dessa möten bjuder vi också in föreläsare som håller korta föredrag om olika ämnen inom matematik.

Vi vill betona att programmet är öppet för alla som är roade av eller nyfikna på matematik. Vi kommer förutsätta att du kan första årets matematik (A+B) och att du har envishet och tålamod att läsa och fundera  själv mellan mötena. Det finns emellertid inget som hindrar att den som går i årskurs 1 hänger på från  början - om det är något man inte förstår kan man ju alltid fråga.

Programmet, liksom det kompendium som delas ut, är gratis. Det kommet inte heller att avkrävas någon redovisning av del inhämtade kunskaperna. Cirkeln finns till för de som är intresserade av matematik och vill lära sig mer än vad som i allmänhet bjuds på gymnasiet. Du är förstås också välkommen att höra av dig om det är något som du undrar om!

Ursprung

Programmets namn är härlett från en av referenserna i programmet: "Mathematical Circles" av Fomin m fl som innehåller erfarenheter från många års liknande verksamhet i Ryssland. Studieprogrammets nuvarande utformning har dock inte så många likheter med denna verksamhet.

Tidigare år

HT-99
HT-00
HT-01
HT-02
HT-03
HT-04
2005

Senast ändrad 2007-04-03