Datormiljö, KTH Matematik

Institutionens datormiljö ska vara ändamålsenlig och flexibel. IT-enheten driver vår miljö och ger support via Mathhand. Se deras information. Vi eftersträvar att ha en datormiljö med support, men i vissa fall kan egenadministrerade datorer vara lämpliga.

Några punkter vad gäller datorer:

Stationära datorer med support från IT-enheten

Fyra olika typer av stationär dator med support finns:
S1. SunRay-dator med Solaris.
S2. Linux-dator.
S3. Mac.
S4. Windows-dator WIKS. Lista över programvara för WIKS-miljön finns här.
Support och backup ingår. Information om de olika miljöerna fås av IT-enheten/Mathhand.

Institutionen betalar 720 kr/mån för support av stationär dator enligt nuvarande avtal med IT-enheten.

Bärbara datorer med support från IT-enheten

Två olika typer av bärbar dator med support finns:
B1. Bärbar Windows-dator WIKS administrerad av IT-enheten.
B2. Egenadministerad bärbar Windows-dator WIKS. Supportnivån är här hjälp i mån av tid. Vid eventuella problem kan man få ominstallation av systemet.
Lista över programvara för WIKS-miljön finns här.

Institutionen betalar 350 kr/mån för support av bärbar dator enligt nuvarande avtal med IT-enheten.

OBS! Användare av bärbar dator måste arbeta på ett sådant sätt att data inte går förlorade. Detta är användarens ansvar. Verktyg för att arbeta mot KTHs filservrar finns i såväl B1 som B2. Information om detta fås av IT-enheten/Mathhand.

Användare av bärbar och/eller egenadministrerad dator ska fylla i institutionens ansvarsförbindelse och lämna till Marie Lundin.

Helt egenadministrerade datorer

Helt egenadministrerad dator kan komma ifråga i vissa fall. Här kan man få hjälp från IT-enheten/Mathhand i mån av tid.

Viktiga punkter:

Användare av bärbar och/eller egenadministrerad dator ska fylla i institutionens ansvarsförbindelse och lämna till Marie Lundin.

Datorkommitté

Institutionens datorkommitté har ansvaret för strategiska frågor vad gäller datormiljö. Kommittémedlemmarna har spridning över avdelningar och datormiljöer. I kommittén ingår: Datorkommittén kan nås via datorkommitte@math.kth.se.