KTH    |   Institutionen för matematik    |


Gymnasiets mål och högskolans förväntningar i matematik

Detta är ett projekt ägnat åt att undersöka glappet mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Projektet påbörjades 2004 och genomförs vid KTH Matematik och Lärarhögskolan i Stockholm. Projektledare på KTH är Hans Thunberg. KTH-delen av projektet avslutadesi september 2005. Resultat och slutsatser finns redovisade i en sammanfattande slutrapport.

Sammanfattning av KTH-delen av projektet

 • Gymnasieskolans mål och Högskolans förväntningar. En jämförande studie om matematikundervisningen.
  av Hans Thunberg och Lars Filipsson

  Delrapporter gjorda vid KTH Matematik

 • Gymnaiselärares syn på KTHs introduktionskurs i matematik
  av Hans Thunberg och Lars Filipsson

 • Lärares och studenters syn på KTHs introduktionskurs i matematik
  av Hans Thunberg och Lars Filipsson

 • Förväntade och önskade förkunskaper i matematik vid KTHs civilingenjörsutbildningar
  av Hans Thunberg och Lars Filipsson

 • Gymnasiets nationella prov och KTHs förkunskapskrav - en matematisk kulturklyfta?
  av Hans Thunberg

 • En studie av fel på tentamen i Introduktionskurs i matematik
  av Mikael Cronhjort

 • Feltyper på tentamenslösningar
  av Emma Enström och Sara Isaksson

  Personal, bakgrund och utgångspunkter för projektet:

 • Deltagande personer vid KTH

 • Projektplan