Inst. för Matematik    |   KTH    |


Intern information, Institutionen för matematik.Aliases - mailadresslistor för att nå vissa personalkategorier inom institutionen


faculty-math@math.kth.se om Du vill nå lärare på avdelningen för matematik
faculty-matstat@math.kth.se om Du vill nå lärare på avdelningen för matematisk statistik
faculty-optsyst@math.kth.se om Du vill nå lärare på avdelningen för optimeringslära
faculty@math.kth.se om Du vill nå alla de tre ovanstående

doktorand-math@math.kth.se om Du vill nå doktorander på avdelningen för matematik
doktorand-matstat@math.kth.se om Du vill nå doktorander på avdelningen för matematisk statistik
doktorand-optsyst@math.kth.se om Du vill nå doktorander på avdelningen för optimeringslära
doktorand@math.kth.se om Du vill nå alla doktorander på institutionen

larare@math.kth.se om du vill nå både lärarna och doktoranderna på institutionen

guest-matstat@math.kth.se om Du vill nå gästforskare på avdelningen för matematisk statistik
guest-optsyst@math.kth.se om Du vill nå gästforskare på avdelningen för optimeringslära
guest-matstat@math.kth.se om Du vill nå båda ovanstående grupper

optsyst@math.kth.se om Du vill nå alla på avdelningen för optimeringslära
matstat@math.kth.se om Du vill nå alla på avdelningen för matematisk statistik
avd-math@math.kth.se om Du vill nå alla på avdelningen för matematik
staff@math.kth.se om Du vill nå alla administratörer på institutionen

amnesforetradare@math.kth.se om Du vill nå ämnesföreträdarna på institutionen
studierektor@math.kth.se om Du vill nå studierektorerna på institutionen
elevexp@math.kth.se om Du vill personalen på institutionens elevexpedition
studierektor@math.kth.se om Du vill nå institutionens styrelse
professors@math.kth.se om Du vill nå alla professorer på institutionen

analys-grupp@math.kth.se om Du vill nå de på institutionen med analys som forskningsintresse
algebra-grupp@math.kth.se om Du vill nå de på institutionen med algebra som forskningsintresse
kombinatorik-grupp@math.kth.se om Du vill nå de på institutionen med kombinatorik som forskningsintresse

texadmin@math.kth.se om Du har förfrågningar om användning av TeX på institutionen

om Du vill nå alla anställda på institutionen: all@math.kth.se

 

 

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster
Skapad: 2004-01-19