KTH    Matematik


Bio1, Bioteknik, läsåret 2006.2007.

Följande kurser i matematik läses under årkurs ett av bioteknik:

 • 5B1115. Matematik I.
 • 5B1116. Matematik II.

  Extrastöd i matematik ges via matematikjouren.
  Se Matematikjour.

  Länk till den obligatorisk tentamensanmälan finns på Tentamina.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-01-27