Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kursbeskrivning Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM
Schema Föreläsningsplan Rekommenderade uppgifter Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2008/2009.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2008/2009.

9 hpoängKurslitteratur:

A. Persson, L.-C. Böiers, Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tillhörande övningsbok.

Observera att det finns möjlighet att införskaffa kompletterande litteratur, t ex
R. A. Adams, Calculus: a complete course. 6th Edition.
G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys: en variabel. Stockholm Liber.

Format, examination mm

Se information under tabellhuvudet Kurs-PM ovan, eller klicka på länken.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Om Ni har synpunkter på kursen, vänd Er med förtroende till studeranderepresentanterna XX och YY.


Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Joanna Nilsson 790 6194
CTFYS1:2  Eric Nordenstam 790 6643
CTFYS1:3  Kathrin Vorwerk 790 7129
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2008-08-26