Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kursbeskrivning Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM
Schema Föreläsningsplan Rekommenderade uppgifter Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2009/2010.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2009/2010.

9 hpoängKurslitteratur:

A. Persson, L.-C. Böiers, Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tillhörande övningsbok.

Observera att det finns möjlighet att införskaffa kompletterande litteratur, t ex
R. A. Adams, Calculus: a complete course. 6th Edition.
G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys: en variabel. Stockholm Liber.

Format, examination mm

Se information under tabellhuvudet Kurs-PM ovan, eller klicka på länken.

Avseende gruppuppgiften (MODUL 6) se under Löpande ovan.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Om Ni har synpunkter på kursen, vänd Er med förtroende till studeranderepresentanterna Ludwig Hult och Jerker Nilsson.

Observera att tentamensanmälan kan göras fram till 2 december!
Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Anna Sakovich 790 7208
CTFYS1:2  Erik Sjöland 790 ????
CTFYS1:3  Alexander Ludkiewicz 790 ????
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2009-08-25