Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM Schema
Föreläsningsplan Tidigare års material Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2010/2011.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2010/2011.

9 hpoängKurslitteratur:

A. Persson, L.-C. Böiers, Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tillhörande övningsbok. [3:e uppl.]

Observera att det finns möjlighet att införskaffa kompletterande litteratur, t ex
R. A. Adams, Calculus: a complete course. 6th Edition.
G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys: en variabel. Stockholm Liber.

Format, examination mm

Se information under tabellhuvudet Kurs-PM ovan, eller klicka på länken.

Avseende gruppuppgifterna (MODULER 2 och 6) se under Löpande ovan.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Om Ni har synpunkter på kursen, vänd Er med förtroende till studeranderepresentanterna Annelie Gustafsson och Ksenia Chechet.

Observera att tentamensanmälan kan göras fram till ?? december!
Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Alexander Ludkiewicz 790 ????
CTFYS1:2  Johan Laine 790 ????
CTFYS1:3  Erik Duse 790 ????
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2010-08-25