Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM Schema
Föreläsningsplan Tidigare års material Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2010/2011.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2010/2011.

9 hpoängPRELIMINÄR FÖRELÄSNINGSPLAN


Föreläsning Dag Tid Lokal Ämne Kapitelnummer. Rekommenderade uppgifter.
F1 27/8 10-12 K1 Grundläggande begrepp. P.B.: 0.1.- 0.6. 0.1.-0.7, 0.19-0.23, 0.28-0.0.32, 0.37, 0.40, 0.41, 0.43, 0.44, 0.50, 0.55, 0.57-0.59.
F2 31/8 13-15 D2 Funktioner. P.B.: 1.1.- 1.4. 1.1.-1.8, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.22-1.27, 1.30, 1.31, 1.36-1.39, 1.41-1.48.
Ö1 2/9 10-12 Q15,17,22 Övning på F1, F2. P.B.: 0.1-0.6, 1.1.-1.4. 0.7, 0.22, 0.39, 0.47a, 0.60a, 1.5, 1.8, 1.17, 1.22a, 1.25, 1.31abc, 1.36b, 1.42.
F3 6/9 10-12 D2 Funktioner. P.B.: 1.5-1.8. 1.51, 1.53-1.54, 1.56-1.60, 1.64-1.67, 1.72, 1.75-1.77, 1.82, 1.85-1.86.
F4 7/9 10-12 K1 Funktioner. P.B.: 1.9-1.11. 1.93, 1.95-1.98, 1.102-1.104, 1.106-1.109, 1.114, 1.115-1.120, 1.124-1.126.
Ö2 9/9 15-17 Q15,17,22 Övning på F3, F4. P.B.: 1.5-1.11. 1.51abcf, 1.55, 1.60, 1.63b, 1.66, 1.67, 1.68, 1.73, 1.77, 1.84, 1.85, 1.87, 1.102, 1.109, 1.125.
F5 14/9 10-12 K1 Induktion. Gränsvärden. Kontinuitet. P.B.: 1.12, 2.1-2.3. 2.1-2.5, 2.7, 2.8-2.9, 2.11, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 2.24.
F6 15/9 10-12 D2 Gränsvärden. Asymptoter. Serier. P.B.: 2.4-2.5. 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34.
Ö3 16/9 10-12 Q15,17,22 Övning på F5, F6. P.B.: 1.12, 2.1-2.5. 2.2, 2.5, 2.8bdhl, 2.9, 2.15, 2.17b, 2.21, 2.22d, 2.25, 2.31b, 2.33c.
F7 21/9 10-12 D2 Introduktion till derivatan. P.B.: 3.1- 3.3. 3.1, 3.2ab, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8.
F8 22/9 10-12 D2 Mer derivator. Medelvärdessatsen. P.B.: 3.4- 3.5. 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.25.
KS1 (Ö4) 23/9 10-12 Q15,17,22+extra Kontrollskrivning 1 (modul 1). P.B.: 0.1-0.8, 1.1-1.12, 2.1-2.5.
F9 28/9 10-12 K1 Högre derivator. Kurvritning. P.B.: 3.6-3.8, 4.1-4.2. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9.
F10 29/9 10-12 D2 Optimering. Iterationsmetoder. P.B.: 4.3-4.5. 4.13, 4.15, 4.16, 4.20, 4.25, 4.27.
Ö5 30/9 8-10 Q15,17,22 Övning på F7, F8, F9, F10. P.B.: 3.1-3.8, 4.1-4.5. 4.1abc, 4.4ade, 4.6ab, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15b, 4.19. 4.27.
F11 5/10 10-12 D2 Konvexa funktioner. P.B.: 4.6.
F12 6/10 10-12 D2 Primitiva funktioner. Partiell integration, substitution. Partialbråksuppdelning. P.B.: 5.1. 5.1-5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18.
Ö6 8/10 13-15 Q15,17,22 Övning på F11, F12. P.B.: 4.6, 5.1. 5.1dfhij, 5.2abd, 5.3k, 5.5de, 5.6, 5.7, 5.8gh, 5.12b, 5.15d, 5.20, 5.21b, 5.24d.
F13 12/10 10-12 K1 Primitiva funktioner. Partialbråksuppdelning, rotuttryck. mm. P.B.: 5.2-5.4. 5.22, 5.24, 5.30, 5.33, 5.38, 5.41.
F14 13/10 10-12 D2 Primitiva funktioner, sammanfattning.
Ö7 15/10 13-15 Q15,17,22 Övning på F13, F14. P.B.: 5.2-5.4. 5.29, 5.31a, 5.34, 5.39, 5.40a, 5.41, 5.45, 5.51c. 5.41.
KS2 (fd F15) 26/10 10-12 D2+extra KS2! (modul 3) P.B.: 3.1-3.8, 4.1-4.6, 5.1-5.4.
F16 27/10 13-15 D2 Introduktion till integraler. Riemannsummor. P.B.: 6.1-6.2. 6.3, 6.5.
Ö8 28/10 10-12 Q15,17,22 Övning på F16. P.B.: 6.1-6.2. 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10.
F17 29/10 13-15 D2 Riemannintegralen. Räknelagar. Integralkalkylens medelvärdessats. 6.2-6.3. 6.13, 6.22, 6.23a.
F18 2/11 10-12 D2 Integralkalkylens huvudsats. Beräkning av integraler. P.B.: 6.4. 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.23b.
Ö9 3/11 10-12 Q15,17,22 Övning på F17, F18. P.B.: 6.1-6.5. 6.1abde, 6.3, 6.7, 6.10, 6.12, 6.15ac, 6.19a, 6.23, 6.27, 6.33, 6.47.
F19 4/11 10-12 D2 Generaliserade integraler: konvergens-divergens. P.B.: 6.5. 6.24, 6.25, 6.26, 6.28, 6.30, 6.32, 6.34.
F20 5/11 13-15 D2 Tillämpningar. Kurvlängd, rotationsytor och rotationskroppar. 7.1-7.5. 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.14, 7.16, 7.23, 7.25, 7.29, 7. 32, 7.34, 7.38.
Ö10 9/11 10-12 Q15,17,22 Övning på F19, F20. P.B.: 7.1-7.5, 7.9. 7.2, 7.5, 7.15, 7.20, 7.24, 7.26, 7.30, 7.33, 7.35, 7.50.
F21 10/11 10-12 D2 Integraler och summor. 7.9. 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50.
F22 11/11 10-12 D2 Introduktion till differentialekvationer. 8.1-8.2. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.11, 8.12, 8.13, 8.18.
Ö11 12/11 13-15 Q15,17,22 Övning på F21, F22. P.B.: 8.1-8.4. 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.12, 8.18, 8.21, 8.23, 8.26, 8.33, 8.37.
F23 16/11 10-12 D2 Separabla differentialekvationer. Integralekvationer. 8.3-8.4. 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.33, 8.34, 8.35, 8.37.
F24 18/11 10-12 D2 Linjära DE; homogena ekvationen, partikulärlösningar. 8.5-8.7. 8.38, 8.39, 8.40, 8.42, 8.43, 8.45, 8.48, 8.50, 8.54, 8.57, 8.62.
Ö12 19/11 10-12 Q15,17,22 Övning på F23, F24. P.B.: 8.5-8.7. 8.38, 8.40, 8.42, 8.45, 8.48, 8.50, 8.64, 8.70, 8.80.
F25 23/11 10-12 D2 Sammanfattning av differentialekvationer. 8.1-8.7. 8.64, 8.65, 8.67, 8.69, 8.70, 8.72, 8.76, 8.80, 8.83.
F26 24/11 10-12 D2 Taylors formel. 9.1-9.3. 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10.
Ö13 26/11 13-15 Q15,17,22 Övning på F26. P.B.: 9.1-9.3. 9.2cd, 9.10, 9.16, 9.19, 9.27, 9.29, 9.31, 9.33, 9.39, 9.40, 9.41.
F27 30/11 10-12 D2 Taylors formel. L'Hospitals regel. P.B.: 9.4-9.7. 9.11, 9.14, 9.16, 9.19, 9.20, 9.22, 9.23, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.36, 9.39, 9.40, 9.41.
KS3 (fd F28) 1/12 10-12 D2+extra KS 3 (moduler 4 och 5)
Ö14 3/12 13-15 Q15,17,22 Tentaträning.
F29 7/12 10-12 D2 Sammanfattning Taylors formel. P.B.: 9.1-9.6.
F30 8/12 10-12 D2 Kurssammanfattning.
Ö15 8/12 13-15 Q15,17,22 Tentaträning.
TEN 17/12 8-13 Q15,17,21,22,24,26 Tentamen del 1 och 2.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2010-08-25