Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM Schema
Föreläsningsplan Tidigare års material Matematikjour Tentamensanmälan

Gruppuppgifter

Grupparbetsuppgift avseende MODUL 2. Sista inlämningsdag 8 oktober.
Grupparbetsuppgift avseende MODUL 6. Sista inlämningsdag 8 december.

Examination

KS 2010-09-23 (Modul 1).
KS 2010-10-26 (Modul 3).
KS 2010-12-01 (Modul 4).
KS 2010-12-01 (Modul 5).

Tentamen 2010-12-17 (del 1).
Tentamen 2010-12-17 (del 2).

Kursutvärdering

Kursutvärdering.

Skrivningsresultat

Bland de studenter som skrev tentamen blev 93 procent godkända, och 5 procent fick betyget FX, vilket medger komplettering. Bland de studenter som överhuvud taget deltagit i något moment av kursen blev istället 80 procent godkända, och därtill fick 5 procent betyget FX.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Alexander Ludkiewicz 790 ????
CTFYS1:2  Johan Laine 790 ????
CTFYS1:3  Erik Duse 790 ????
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2010-08-25