Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM Schema
Föreläsningsplan Tidigare års material Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2010/2011.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2010/2011.

9 hpoängTidigare tentamina 2001-2007

Lista med extentor.

Tentamen ht 2007

Tentamen del 1 2007-12-21.

Tentamen del 2 2007-12-21.

Lite material från ht 2008

KS1 MODUL 1 med lösningsförslag.
KS2 MODUL 2.
KS2 MODUL 3.
KS2 MODUL 4.
KS2 MODUL 5.
Tentamen del 1 2008-12-20.
Tentamen del 2 2008-12-20.

Material från kursen ht 2009

KS1 MODUL 1.
KS2 MODUL 2.
KS2 MODUL 3.
KS2 MODUL 4.
KS2 MODUL 5.
Tentamen 2009-12-18 (del 1)
Tentamen 2009-12-18 (del 2)
Omtentamen 2010-06-02
Till Håkan Hedenmalms hemsida.


Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Alexander Ludkiewicz 790 ????
CTFYS1:2  Johan Laine 790 ????
CTFYS1:3  Erik Duse 790 ????
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2010-08-25