SF1626, Tentamensstatistik – 2013-03-12

På uppgifterna 1-3 inkluderas inte resultat från studenter som har bonuspoäng på respektive uppgift och valt att inte lösa uppgiften.