KTH    Matematik


Examensarbete i matematik för avdelning matematik.


Är du intresserad av att göra examensarbete i matematik?

Avdelningen för matematik erbjuder examensarbeten inom många olika delar av matematiken.

Nedan finns en lista på personer vid avdelningen för matematik som kan tänkas erbjuda examensarbeten samt en indikation inom vilket område av matematiken de är verksamma.

Vill du ha närmare information och förslag på tänkbara examensarbeten kontakta i första hand någon av dessa personer.

Allmänna frågor kan också ställas till någon av studierektorerna Mattias Dahl eller Carel Faber.

Kontaktinformation om nedanstående personer finns på Personal

Master thesis in Algebra and Geometry

Examensarbete i kombinatorik

Michael Benedicks Analys. Dynamiska system.
Anders Björner Kombinatorik. Diskret matematik.
Mats Boij Master thesis in Algebra and Geometry
Petter Bränden Kombinatorik
Michelle Bucher-Karlsson Master thesis in Algebra and Geometry
Wojciech Chacholski Master thesis in Algebra and Geometry
Mattias Dahl Differentialgeometri.
Karim Daho Ordinära Differentialekvationer.
Sandra Di Rocco Master thesis in Algebra and Geometry
Alexander Engström Kombinatorik
Carel Faber Master thesis in Algebra and Geometry
Lars Filipsson Komplex analys och Approximationsteori.
Björn Gustafsson Analys. Potentialteori.
Olof Heden Kombinatorik. Diskret matematik.
Håkan Hedenmalm Komplex analys. Operatorteori.
Jens Hoppe Matematisk fysik. Integrabla system.
Axel Hultman Kombinatorik
Kurt Johansson Sannolikhetsteori. Matematisk fysik.
Jakob Jonsson Kombinatorik
Anders Karlsson Ergodteori. Gruppteori. Metrisk geometri.
Torbjörn Kolsrud Stokastisk analys. Matematisk fysik.
Pär Kurlberg Talteori.
Dan Laksov Master thesis in Algebra and Geometry
Svante Linusson Kombinatorik
Ari Laptev Spektralteori. Matematisk fysik.
Kirsti Mattila Funktionalanalys.
Henrik Shah Gholian Partiella differentialekvationer. Potentialteori.
Serguei Shimorin Komplex analys.
Per Sjölin Analys. Fourieranalys.
Roy Skjelnes Master thesis in Algebra and Geometry
Olle Stormark Differentialgeometri.
Jan-Olov Strömberg Analys. Fourieranalys. Wavelets.
Lars Svensson Algebra.
Anders Szepessy Partiella differentialekvationer. Numeriska metoder.
Hans Thunberg Dynamiska system.
Kathrin Vorwerk Kombinatorik
Thomas Westerbäck Kombinatorik

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2009-10-06