Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1110, Kompletteringskurs till Linjär algebra II, 1p, läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. 8:th ed. [Kårbokhandel.]
Johansson/Shahgholian: Kompletteringskompendium. [Inst.f.matematik]

 
Kursledare:
Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296


  • KursPM.

  • Extentor.  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-01-09