Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1116, Matematik II, 6p,
för Bio1, E1, K1 ME1 och Media1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Falkne&Krakus/Analytiska metoder II/. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
Bio1 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
E1 Gunnar Johnsson gunnarj@math.kth.se 08-790 7205
K1 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
ME1 Kerstin Pettersson kerstinp@math.kth.se 08-790 7164
Media1 Jens Hoppe hoppe@math.kth.se 08-790 6585

 • Extentor.

 • Bioteknik
 • Elektroteknik
 • Kemiteknik
 • Mikroelektronik
 • Medieteknik

  Tentamen:

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2003-07-08