Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1122, Matematik I för lärare., 8p,
för CL1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder I, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Analytiska metoder I. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
CL1 Gunnel Roman  gunnel@math.kth.se 08-790 6589

  • Civiling & lärare.

  • Extentor

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-08