KTH    Matematik


5B1126, Matematik förberedande kurs, 5p,
för HMed1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Björk-Brolin: Matematik 3000 C&D.
 
Kursledare:
HMed1 Dmitri Apassov  apassov@math.kth.se 08-790 7165

  • HMedia1

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-02-11