KTH    Matematik


5B1127, Matematik H1, 5p,
för HMed1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
E.Petermann: Linjär geometri och algebra.
K.Eriksson och H.Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller.
 
Kursledare:
HMed1 Axel Hultman  axel@math.kth.se 08-790 7289

  • HMedia1

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-02-11