KTH    Matematik


5B1132, Analytiska metoder och linjär algebra I , 8p,
för BD1, M1, P1 och T1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder I, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Analytiska metoder I. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
BD1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
M1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
P1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
T1 Alexandre Chapovalov sasja@math.kth.se 08-790 7165

  • Extentor.

  • Materialdesign.
  • Maskinteknik.
  • Design och Produktframtagning.
  • Farkostteknik.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-12-16