Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1139, Linjär algebra, 7p. för F1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
K.G.Andersson/Linjär algebra, 2:a uppl.

Kursledare:
F1 Dan Laksov laksov@math.kth.se 08-790 6236


  • Extentor.
  • Teknisk fysik


    Tentamen:

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-08