KTH    Matematik


5B1140, Analytiska metoder och linjär algebra I, IT, 8p,
för IT1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder I, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Analytiska metoder I/. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
IT1 Andreas Nilsson andreasn@math.kth.se 08-790 8457

  • Extentor.

  • Informationsteknik.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-12-16