Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1141, Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p,
för IT1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Falkne&Krakus/Analytiska metoder II/. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
IT1 Andreas Nilsson andreasn@math.kth.se 08-790 8457

  • Informationsteknik.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-08