KTH    Matematik


5B1209, Signaler & system I, 5p, för E2 och IT2 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, 5:th ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Oppenheim/Willsky: Signals & Systems, 2nd ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Hjalmarsson:Kompletterande kursmaterial i Signaler och System.
Råde-Westergren/BETA, Mathematics Handbook.[Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
E2 Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676
IT2 Eike Petermann eike@math.kth.se 08-790 7202

  • Extentor.

  • Elektroteknik
  • Informationsteknik

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-08-30