KTH    Matematik


5B1212, Diff&Trans III , 4p, för CL2 och D2 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, Fifth ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren:: Mathematics Handbook. [Säljes på Kårbokhandel .]

 • Extentor.
   
  Kursledare:
  CL2 Hans Thunberg thunberg@math.kth.se 08-790 6977
  D2 Hans Thunberg thunberg@math.kth.se 08-790 6977

 • Civiling & lärare
 • Datateknik

  Tentamen:

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2003-12-19