Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1215, Matematiska metoder för ME , 12p,
för ME2 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Olle Stormark/Komplexa funktioner.
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, 5:th ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Oppenheim/Willsky: Signals & Systems, 2nd ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Hjalmarsson:Kompletterande kursmaterial i Signaler och System.
Råde-Westergren/BETA, Mathematics Handbook.[Säljes på Kårbokhandel .]
N. Asmar, Partial Differential Equations and Boundary Value Problems. [ Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
ME2, del 1. Olle Stormark olles@math.kth.se 08-790 7206
ME2, del 2. Eike Petermann eike@math.kth.se 08-790 7202
ME2, del 3. Olle Stormark olles@math.kth.se 08-790 7206

Tentamen:

 • 5B1215/1.Lösningsförslag.20040113.
 • 5B1215/1.Lösningsförslag.20031024.
 • 5B1215/1.Lösningsförslag.20030818.
 • 5B1215/2.20040413.Text
 • 5B1215/2.20040413.Svar
 • 5B1215/2.20031215.Text
 • 5B1215/2.20031215.Svar
 • 5B1215/3.Lösningsförslag.20040308.
 • 5B1215/3.Lösningsförslag.20040524.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2004-08-18